Педагогическият факултет на ВТУ с нов проект

Публикувано на ср, 24 Ное. 2021
103 четения

Педагогическият факултет на ВТУ разработи проект за изпитване на иновативни форми на работа за образователна интеграция на деца от уязвими етнически групи. Той ще е свързан с взаимодействие между образователните институции и семействата на тези ученици. Идеята на проекта е родителите да бъдат привлечени към по-активно участие в процеса на приобщаване и образователна интеграция на децата им.
Очакваните резултати са повишаване на информираността на родителите за ролята на образованието и значението на взаимодействието между образователната институция и семейството. За постигане на целите ще бъдат извършени дейности, които включват представяне пред учителите на добри практики за подпомагане на семейството в посока повишаване на мотивацията и ангажираността за активно участие в образователния процес, повишаване информираността на студентите доброволци за особеностите на работата в мултикултурна среда и възможностите за представяне пред ученици и родители на теми, свързани с предразсъдъците към етническите малцинства, запознаване на родители на деца от подготвителни групи с електронни платформи, електронни ресурси и специфики на обучението от разстояние в електронна среда и др. Продължителност на проекта е 9 месеца. Той стартира през октомври 2021 г. и ще приключи през юни 2022 г. Целевите групи и участници в проектните дейности ще са учители от Златарица, с. Майско, родители на деца и ученици от малцинствата, студенти доброволци от ВТУ. Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново