Отстъпка от такса смет за великотърновци, ако компостират отпадъци

Публикувано на вт, 24 ян. 2023
299 четения

Община Велико Търново въвежда ново облекчение от такса смет – за компостиране на биоразградими отпадъци – 30% от компонента за сметосъбиране и сметоизвозване ще се възстановяват на домакинствата във Велико Търново и населените места от общината.
Необходимо е до 31 януари да се подаде декларация, че в съответния имот ще се извършва компостиране.
Остава в сила и 30%-а отстъпка за домакинства, които събират разделно отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и ги предават на специализираната площадка в „Дълга лъка“ или в мобилния пункт, който всяка събота и неделя е в кварталите. Тя се начислява при достигане на 150 кг. за година.
Ако едно домакинство компостира биоразградими отпадъци и предава разделно събрани хартия, пластмаса и метал, тогава отстъпката от такса смет в частта – сметосъбиране и сметоизвозване, става 60%.
Площадката за разделно събиране на отпадъци във Велико Търново функционира от януари 2022 г. Хиляди жители на града вече я използват, над 200 домакинства са достигнали и преминали 150 кг. разделно събрани отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло за всяко от тях. Предвид големия интерес и от страна на хора от населените места от общината, през настоящата година е предвидено изграждане на още две площадки – в Килифарево и в Ресен.
Освен пластмаса, хартия, метал и стъкло, за които се прави отстъпка от таксата, в обекта в „Дълга лъка“ се събират и едрогабаритни отпадъци/мебели/,строителни отпадъци, дрехи, електрическо и електронно оборудване, батерии и отработени кухненски масла.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново