Отпускат средства за подобряване условията на труд във фирмите

Публикувано на чт, 23 февр. 2023
109 четения

Започва набирането на проекти на работодатели за съфинансиране по Фонд “Условия на труд” на Министерството на труда и социалната политика. Ще се отпускат средства за подобряването на условията на труд в предприятията и за развиването на дейности по диагностика на професионалните болести.
Максималният размер на средствата, които се осигуряват от Фонд “Условия на труд”, е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лв. Целта е чрез тяхното изпълнение да се подобрят микроклиматът, електро- и пожарната безопасност, техническата безопасност на работно оборудване и санитарно-битовите условия в предприятията, както и да се понижат нивата на прах, шум, вибрации, вредни лъчения и опасни химични вещества.
Проекти се приемат всеки работен ден в деловодството на Фонд “Условия на труд”, посочват от Министерството на труда и социалната политика.
През 2022 г. са финансирани проектите в 53 предприятия, с които са подобрени условията на труд на 4260 работещи. В част от предприятията са обхванати между 80 % и 100 % от персонала. Сред добрите практики по проектите са внедряване на климатични и вентилационни системи, изграждане на преградни стени, реконструкция и изграждане на локални аспирационни уредби над източника на отделяне на прах или опасни химични вещества.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново