Отново прекратиха поръчката за ремонт на музей “Възраждане и Учредително събрание”

Публикувано на ср, 24 Ное. 2021
391 четения

За втори път Община В. Търново прекрати обществената поръчка за ремонт на музей “Възраждане и Учредително събрание”. През юли по обявената позиция, чиято прогнозна стойност бе 2,3 млн. лв. без ДДС, бяха подадени шест оферти. Процедурата обаче беше прекратена, като посочените мотиви са необходимостта от съществени промени в условията на поръчката, които биха променили съществено кръга на заинтересованите лица. Така през септември процедурата беше пусната отново и бяха подадени общо девет оферти. Кандидатите са ДЗЗД “За Конака”, “Килтекс” ЕООД, “Бибо 69” ЕООД, “Парсек Груп” ЕООД, “НСК София” ЕООД, “Мегастрой 2014” ООД, “Сити Билд студио” ООД, “Мистрал 7” ООД и “Строймонтаж” ЕООД. В крайна сметка комисията взема единодушно решение да предложи участниците за отстраняване от участие в процедурата. Като основание е посочен чл. 107, т.2, буква “а” от Закона за обществени поръчки, т.е. представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Общо 2 273 617 лв. са предвидени за реконструкция и обновяване на музей “Възраждане и Учредително събрание”. Проектът за ремонтните дейности цели внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата, осигуряване на сигурна и съвременна среда за опазване и представяне на експозициите и повишаване на туристическия интерес. Планирани са изолации на стените и топлоизолация на покрива, подмяна на дограмата, нови осветителна, отоплителна и климатична инсталация, както и осигуряването на достъпност за хората с двигателни затруднения и др.
Реализацията на заложените дейности са по проект, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. От предвидените средства 2 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ, а 800 000 лв. е самоучастието на Общината, като 730 000 лв. от тях са чрез инвестиционен кредит.
Весела БАЙЧЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново