От 1 октомври отсъствията на учениците ще се издават само по електронен път

Публикувано на пт, 22 сеп. 2023
385 четения

Медицинската бележка за извинение на отсъствията на учениците от 1 до 12 клас ще се издава само по електронен път от 1 октомври. Идеята е по този начин родителите да бъдат облекчени и да се намали административната тежест за учителите. След преглед при личния лекар информацията за здравния статус на ученика ще се предава до електронния дневник на съответното училище, като процесът е напълно автоматизиран. Бележките за извинение на отсъствията в електронен формат ще се издават не само от личния лекар, а също и от медицинските специалисти от болничната и извънболничната медицинска помощ. Бележката може да се издава и за отсъствия 2-3 назад.
Отпадането на хартиения носител ще даде статистика колко ученици не ходят на училище и по какви медицински причини, след което информацията може лесно да се анализира и да се проследяват заболяванията, както и епидемиите в съответните райони и училища, посочват от Министерство на здравеопазването.
Издаването на електронна медицинска бележка ще се извършва срещу заплащане, като личният лекар определя размера на таксата, както е и в момента. Причината е, че медицинският документ не влиза в безплатния пакет от услуги, които се покриват от бюджета на НЗОК.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново