Освободиха съдия Иванка Димова от длъжност

Публикувано на пн, 11 май 2020
4010 четения

Иванка Димова, съдия в Окръжен съд – Велико Търново, беше освободена от длъжност. Решението за нейното освобождаване бе взето от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с подадена от нея оставка.

По предложение на административния ръководител и председател на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова, Съдийската колегия на ВСС поощри съдия Димова с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Актът за освобождаването ѝ бе подписан в присъствието на председателя на съда Теодорина Димитрова и на заместник-председателя и ръководител на гражданското отделение при ВТОС Ивелина Солакова. Съдия Димитрова изрази своята благодарност за съвместната работа и за професионализма на съдия Димова, с който през тези 25 години е утвърждавала върховенството на закона и идеята за справедливост.

Повече от 25 години съдия Иванка Димова работи в съдебната система като „съдия“, приоритетно в областта на търговското и гражданско право.

„Съдия Димова винаги е имала коректно отношение към всички колеги, с готовност е споделяла своите виждания и знания при обсъждане и решаване на сложни правни казуси. Постановените от съдия Димова съдебни актове се отличават със задълбочен анализ и добра мотивировка, съобразена с практиката на ВКС, Съда на европейските общности и Европейския съд по правата на човека, и са резултат от добрата му теоретична подготовка и професионален опит.

Съдия Иванка Димова се ползва с уважение и авторитет, както сред колегите си от Окръжен съд – Велико Търново, посочва председателят на Окръжения съд във Велико Търново Теодорина Димитрова.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново