Останките на Никополис ад Иструм проучваха петокласници от ОУ “Бачо Киро”

Публикувано на ср, 12 юни 2019
511 четения

dav

Интерактивен урок по история и цивилизация в V а клас се проведе в археологическия резерват “Никополис ад Иструм”. В хода на урока учениците бяха разделени на екипи, носещи имената на четири от седемте хълма, върху които е изграден древен Рим – Капитолий, Палатин, Виминал и Целий. Разпределението в отбори беше извършено с решаване на задача, поставена чрез QR код.
Ръководители на екипите бяха Даниела Иванова, учител по история и цивилизации, Владимир Николов, директор на училището и историк, Руска Христова, класен ръководител на V а клас, и екскурзоводът Виктория Гуглева. Всеки екип трябваше да открие информация за даден обект: форум, търговска сграда (термоперипатос), улична система и канализация и малък театър (одеон), която да попълни в работен лист. След това петокласниците сглобиха хартиена карта на Никополис ад Иструм, върху която отбелязаха местоположението на обекта, който са изследвали, и представиха наученото за него. Интересът на учениците беше провокиран и от възможността да изработят съд от глина, която е най-разпространеният материал през Античността.
Чрез участието си в интерактивния урок на открито петокласниците се пренесоха в атмосферата на античния римски град, задълбочиха познанията си за римското градоустройство, придобиха умения да разпознават характерните обществени сгради и паметници на римската архитектура. Гости на урока бяха експертите от РУО – В. Търново, Боянка Димитрова и Бонка Долчинкова, директорът на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов и учители от ОУ “Бачо Киро”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново