Осем нови специалности предлагат 6 училища

Публикувано на пт, 6 ян. 2023
689 четения

Обучение по 8 нови специалности и професии през учебната 2023/24 г. предлагат директорите на 6 училища в област В. Търново. Заявките са подкрепени от работодателски организации, които са партньори в използването на съвместната учебна база и впоследствие ще бъдат ползватели на обучените кадри. Предложенията предстои да бъдат включени в проекта за държавен план-прием след завършен 7 клас, съобщи Розалия Личева, началник на Регионалното управление на образованието в старата столица. От осемте нови специалности трите са за дуална форма на обучение, т. е. с партньорство на работодателите, а четири са напълно нови за училищата от областта, поясни тя.
Професионалната гимназия по хранителни технологии “Проф. д-р Асен Златаров” в Г. Оряховица, желае по подготвя кадри за професията “Хлебар-сладкар”, специалност “Декорация на сладкарски изделия”, в дуална форма на обучение. Тя е нова за област В. Търново, близка е до профила на училището, тъй като там вече има подобни специалности, но ще ги допълни, посочи Личева.
Ръководството на професионалната гимназия по електротехника и електроника “М. В. Ломоносов” в същия град е направило предложение за 3 нови специалности, като 2 от тях са “Електроенергетика” и “Възобновяеми енергийни източници”. Те не са нови за областта, даже и за училището, но са създадени във връзка с организацията на обучение в дуална форма. Напълно новата предложена специалност за гимназията и Великотърновска област е “Програмиране на роботи” и съвпада с приоритетите им за развитие, смята Личева.
Ново за областта е и предложението на СУ “Владимир Комаров” във В. Търново – специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”. То е подкрепено от Дирекция “Социално подпомагане” и Община В. Търново, а специалността попада в Списъка на професии и специалности с очакван недостиг на пазара на труда в следващите години. Тя е актуална и се обсъжда вече втора година с училищното ръководство, като сега учебното заведение вече има необходимата готовност за реализацията ѝ, коментира Личева.
Нова професия е предложила и Професионалната гимназия по транспорт “Васил Друмев” в Стражица. Тя е “Техник-механизатор” в специалност “Механизация на горското стопанство”. Не е нова за областта, но професията е в списъка на защитените и тъй като обучението в други училища намаля, а местният бизнес има нужда от такива кадри, е подкрепена, посочи Личева.
Професионалната техническа гимназия “Васил Левски” в Г. Оряховица предлага разкриването на паралелка за професията “Техник по транспортна техника”, специалност “Електрически превозни средства”. Специалността е напълно нова за област В. Търново, предложението е актуално и съвременно и има потенциал за следващите години, смята Личева.
Осмото предложение е от СУ “Максим Райкович” в Лясковец, което заявява обучение по новата за учебното заведение специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”.
“Смятам, че предложенията, които са направени, отговарят на съвременните изисквания. Затова сме дали положителни становища и сме уведомили училищата, че могат да ги включат като заявка за държавен прием за предстоящата учебна 2023/2024 г. Срокът за представянето на обобщената заявка е до 16 януари, уточни Личева.
Николай ВЕНКОВ
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново