Окръжният съд спира разглеждането на дела заради извънредното положение

Публикувано на пн, 16 Мар. 2020
106 четения

Окръжният съд във Велико Търново преустановява разглеждането на всички видове дела. Мярката се налага във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взето на извънредно заседание на 15.03.2020 г., и обявеното от Народното събрание на 13.03.2020 г. извънредно положение заради разпространението на коронавирусната инфекция (COVID – 19). В периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. ще бъдат разглеждани само делата за взимане или изменение на взети мерки за неотклонение; разпити на обвиняем или свидетел пред съдия; предложения за прилагане на принудителни медицински мерки по чл. 427 от НПК; делата по Раздел II от Закона за здравето; дела по ЗЕЕЗА по искания за задържания или предавания на лица; дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода; дела по чл. 7 от УБДХ; дела по чл. 355 от НК; процесуални действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от НПК; дела, образувани по искания по ЗСРС; дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки; дела по ЗЗДН само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата или с случаите на отхвърляне на молбата за такава: дела за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; дела за обезпечаване на доказателства.  Всички останали дела се отсрочват за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди периода на съдебната ваканция за настоящата година. Подаването на всякакъв вид документи ще се извършва по пощата или по електронен път. Справките по дела ще се извършват само по телефоните, обявени на сайта на съда за гражданско и наказателно деловодства или по електронен път на обявения електронен адрес. За разглеждане в открито съдебно заседание на посочените видове дела е определена Зала № 8, която е обезпечена с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

Със заповед на административния ръководител – председател Теодорина Димитрова се забранява достъпът в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати, частни съдебни изпълнители и техните служители, както и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела. Създадена е необходимата организация за обезпечаване работата на службите в Окръжен съд – Велико Търново, която да се осъществява съгласно утвърдените графици за дежурства на съдиите и съдебните служители. Достъп до сградата няма да имат и магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, с изключение на ангажираните по дежурства, съобразно графика за работа. Съдиите ще работят дистанционно по обявените за решаване дела.

Всички административни услуги и получаването на пощенските пратки ще се осъществява на гише „Регистратура” на Окръжен съд -Велико Търново. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на посочените по-горе видове дела.  Призовките и съобщенията за делата ще  се извършват по телефон или по електронен път.

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново