Одобриха новата карта на социалните услуги в областта

Публикувано на нд, 12 февр. 2023
371 четения

Новото картиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани от държавния бюджет във Велико Търново беше одобрено от десетте общини в региона.
Това се случи на работна среща, в която участваха директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Анжела Досева, експерти от десетте общини, кметовете на община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и на община Елена инж. Дилян Млъзев, представители на бюрата по труда, РЗИ, РЗОК и други институции. Заседанието бе водено от областния управител инж. Георги Гугучков и на него присъстваха заместникът му Станислав Николов и главният секретар на областна администрация Петя Райкова.
На срещата стана ясно, че 44 деца от цялата област имат потребност от резидентна грижа за деца с трайни увреждания. В момента обаче по нея се задоволяват нуждите на 23 лица, затова при необходимост ще се трансформира действаща социална услуга от община В. Търново.
704 жители на областта се нуждаят от грижа за пълнолетни лица с психически разстройства, но към момента тя е обхванала едва 13 души. Община Велико Търново планира разкриването на услугата за 60 човека със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.
360 човека имат нужда от резидентна грижа за пълнолетни с интелектуални увреждания, а в момента тя се осигурява на 160 човека. Община Горна Оряховица планира да осигури услугата за 60 човека, общините Свищов и Стражица – за 15.
От предоставяне на услугата за пълнолетни лица с физически увеждания необходимост за заявили 852 граждани на областта. Сега такава услуга ползват една 8 души, затова в община Горна Оряховица имат готовност да я предоставят на 45 човека, в община Полски Тръмбеш – на 30, а в общините Свищов и Елена – за по 15 души.
От резидентна грижа за пълнолетни с деменция се нуждаят 65 човека от областта, а в момента я ползват 30 човека. На заседанието бе решено в община Сухиндол подобна грижа да се предостави на 35 лица, в това число 24, настанени в дома в село Горско Косово, в общините Велико Търново, Свищов и Павликени да се разкрие услуга за по 30 човека, а в Златарица – за 15.
От услугата за лица надтрудоспособна възраст /домовете за стари хора/ в областта към момента има незаети 53 места, а чакащите за настаняване са 44 лица. Нужда от подобна социална услуга са заявили 490 човека, а в момента тя се ползва от 355 души. В община Велико Търново ще бъде разкрита услуга за 60 човека, в Горна Оряховица – за 68, В Полски Тръмбеш и Лясковец – за по 30 потребители.
Освен резидентните грижи общините се споразумяха и за разкриване на следните социално-здравни услуги: за деца с трайни увреждания и необходимост от постоянни медицински грижи във Велико Търново с капацитет 8 души; за пълнолетни лица с трайни увреждания – във Велико Търново и Горна Оряховица с капацитет от по 15 души; за възрастни хора с трайни увреждания – във Велико Търново с капацитет 30 души и за общините Горна Оряховица, Елена и Полски Тръмбеш от по 15 човека.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново