Обучение на младежи за преодоляване на трудни моменти се проведе във ВТУ

Публикувано на ср, 15 мар. 2023
258 четения

Първото от поредица обучения за млади хора, което цели да стимулира участието им в гражданското общество чрез споделяне на лични истории и опит за преодоляване на трудни моменти, се проведе в ректората на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Проектът “Живи спомени” е фокусиран върху ролята на паметта, разбирана, от една страна, като историческа памет, а от друга – като “памет за настоящето”, която подхранва социалната тъкан и залага на диалога между поколенията при преработване на травматични събития. Такова събитие, което всички преживяхме, е пандемията от COVID-19. Насърчаването на разказването на истории сред младите хора чрез творчески подходи цели да засили тяхната устойчивост в отговор на преживяната здравна криза и борбата със социалната изолация. Обучението беше и подготовка за предстоящия международен семинар, който ще се проведе в италианския град Арецо. В него ще участват 10 младежи от България, които ще се запознаят и ще работят заедно с техни връстници от Италия, Германия и Португалия, посочват организаторите на инициативата от Европейския информационен център – Европа директно – В. Търново.
Целите на проект “Живи спомени” са насочени към създаването на иновативен образователен опит, стимулиращ общуването между младите хора в Европа през призмата на личните истории, тематично свързани с ценностите на съвместното съществуване, социалното и гражданското участие и междукултурното осъзнаване и изразяване. Целева група на проекта са младите хора на възраст 18 – 35 години, а продължителността на проектните дейности е 24 месеца ( от февруари 2022 г. до февруари 2024).
Комуникацията с партньорите се осъществява от Драгомир Дачев, учител в ПЕГ “Проф. д-р Асен Златаров”, докторант към катедра “Нова и най-нова история на България” при Историческия факултет на ВТУ. В ръководния екип на проекта участват също: д-р Илия Вълев (главен асистент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН), Йордан Райков (учител в СУ “Вела Благоева” – В. Търново) и Симона Йорданова (студентка от специалност “Педагогика на обучението по български език и история” във ВТУ). Младите хора са подкрепяни в управлението на проектните дейности от доц. д-р Виолета Стойчева от Великотърновския университет (координатор на проекта) и Даниела Кънчева (финансов експерт към ЕИЦ).
Основните цели на ЕИЦ – ЕД – В. Търново, са да подобри предоставянето на информация, документация и знания за Европейския съюз и неговите институции сред широката гражданственост на местната и регионалната общност на Великотърновска област, да предостави директен контакт на гражданите с центъра за контакти “Европа директно”, да повиши информираността за политиките на ЕС и чрез интерактивни форми на работа да провокира активна позиция на европейски граждани и да служи като посредник за обратна връзка на гражданина с ЕК.
Николай ВЕНКОВ
сн. ЕИЦ – ЕД – В. Търново

loading...
Пътни строежи - Велико Търново