Обучават експерти на превенция в борбата с трафика на хора

Публикувано на вт, 23 окт. 2018
128 четения

Във връзка с 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора,  Местните комисии в гр. В. Търново и гр. Монтана организират съвместно двудневен обучителен семинар на тема „Прилагане на практика на националните цели и приоритети в борбата с трафика на хора”, насочен към членовете на МКБТХ и/или експерти, активно работещи в тази сфера. Целта на обучението е да бъдат обхванати всички приоритети, заложени в Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 г.:

·Активна превенция сред обществото с фокус уязвимите групи;

·Повишена идентификация, закрила, помощ и подкрепа на жертвите на трафик на

хора без значение от тяхната етническа, национална, религиозна и полова принадлежност;

·Ефективно преследване и наказание на престъплението трафик на хора;

·Засилена междуведомствена и международна координация и сътрудничество;

·Незабавна, компетентна и отговаряща на реалните потребности на детето,

реакция по отношение на жертви на трафик деца.

Лектори на обучението ще бъдат г-жа Гергана Кюркчийска – Административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Оряхово, г-жа Добряна Петкова – главен експерт в НКБТХ и гл. ас. д-р. Мариела Тодорова – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Обучението ще се проведе в с. Арбанаси – Парк хотел Арбанаси, в периода 23 – 25 октомври, 2018 г.

Провеждането на обучението има за цел подобряване на уменията и повишаване на професионалните компетенции на експертите, работещи и/или имащи отношение към престъплението трафик на хора на регионално ниво. Освен това обучителният семинар ще предостави възможност на членовете на двете Местни комисии да обменят опит, идеи, заедно с представителите на другите институции, имащи отношение към проблема ”трафик на хора”.

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново