Общински инспектори ще следят за вандалски прояви и хвърляне на боклуци

Публикувано на нд, 26 Ян. 2020
313 четения

Петима инспектори ще следят за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, за вандалски прояви и разхождането на домашните любимци извън определените за това места. Те ще следят и за други нарушения на Наредбата за опазване на околната среда. Инспекторите ще бъдат част от общинското предприятие „Зелени системи“.

Допълнително в него ще бъдат наети още петима служители, които да помагат за строителните ремонти на общинските терени и обекти. Досега на пракитка нямаше длъжностни лица, които да могат да контролират спазването на общинската наредба и да налагат глоби.

Към настоящия момент Общинско предприятие „Зелени системи” има утвърдени 179 щатни бройки, изпълняващи поддържането, почистването и стопанисването на парковете и зелените площи в централната градска час. Те отговарят за почистването на гробищните паркове, както и четвъртокласна пътна мрежа от храстова растителност. Осъществяват също сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места на общината и поддържат чистотата на улиците, тротоарите и обществените места в града. Причините, налагащи приемането на общински инспектори, е необходимостта от повишаване контрола върху чистотата на обществените територии в града и опазване на общинската собственост. Ежегодно Община В. Търново харчи над 50 000 лв., за да поправя щетите от вандалските прояви в парковете, градинките и детските площадки.

Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново