Област В. Търново е сред регионите с най-високообразовано население

Публикувано на пн, 23 авг. 2021
3747 четения

Област Велико Търново е сред регионите в страната с най-високообразовано население наред със София, Пловдив и други университетски градове. Това отчитат от Института за пазарна икономика, използвайки данни на Националния статистически институт. В десетте области с най-голям дял на висшистите (включително столицата, Пловдив, Русе, Велико Търново, Плевен), относителният брой на студентите е десетократно по-висок от този в десетте области с най-нисък дял на населението с висше образование (включително Монтана, Пазарджик и Търговище, в които няма университети и филиали на такива).
Средно за България 17 % от населението на 25-64 г. е с основно и по-ниско образование, 54 на сто – със средно, а 29 % са с висше образование. На областно ниво столицата отново е с най-високообразованата работна сила, като делът на висшистите достига 57 %, а населението с основно и по-ниско образование е едва 4 на сто. На другия полюс, с най-ниско образовано население, е Търговище, където 38 % от работната сила е с основно и по-ниско образование. Останалите области с неблагоприятна структура са Сливен, Кърджали, Силистра, Разград и Монтана.
В периода 2009-2020 г. общо за страната делът на населението на 25-64 г. с основно и по-ниско образование намалява с 5 процентни пункта, а този на висшистите се повишава с 6 пункта. Анализът показва още, че най-много висшисти има в областите с най-висок дял на сектора на услугите.
Регионалните данни показват големи различия между отделните региони. Най-много се увеличават висшистите в областите Русе, столицата, Плевен и Бургас. В област Смолян нискообразованите също се свиват значително – с 18 процента. На другата крайност – с увеличаване на дела на работната сила с основно и по-ниско образование, са областите Монтана, Сливен, Враца, Видин, Ямбол и Търговище.
Интересни са тенденциите в областите Габрово и София където висшистите и нискообразованите намаляват за сметка на увеличаването на хората със средно образование. Причина за това е силно индустриалния облик на тези две области и нуждата и привличането именно на кадри със средно образование, отчитат от ИПИ.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново