Няма химическо замърсяване на Янтра край Драганово, установиха от РИОСВ

Публикувано на вт, 7 юли 2020
474 четения

Няма химическо замърсяване на водите на река Янтра край Драганово, съобщиха от Регионалната екоинспекция във В. Търново. Експертите са направили проверка по сигнал на граждани за голямо количество мъртва риба, изплувала в участъка на реката при с. Драганово и при с. Горски Долен Тръмбеш. Според местните рибари това не е прецедент и всяка година има масов мор на рибата в реката. Опасенията им са, че някой използва реката за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, които тровят водата.
Според екоинспекторите на посочените места има мъртва риба, основно в застойните участъци с големи макрофитни обраствания – водорасли и водна леща. Представител на Регионалната лаборатория към ИАОС на място са измерени показателите на реката – кислород, температура, електропроводимост и др., като не е установено отклонение от нормите.
При огледа на застойните зони в района на реката при Драганово се наблюдава интензивно отделяне на мехурчета, което е в резултат на протичащи гнилостни процеси от дънни утайки, което може да е една от причините за измирането на рибата, посочват от РИОСВ. И уточняват, че са проверени всички възможни източници на заустване на отпадъчни води в участъка на р. Янтра от моста при Долна Оряховица до Драганово. Градската пречиствателна станция на Г. Оряховица за отпадъчни води работи в нормален режим и не е установено нерегламентирано заустване. Взета е водна проба и от изходната тръба на заустващите отпадъчни води от „Захарни заводи“ АД в Лясковско дере, като след получаване на резултатите от анализа ще бъде направена оценка за спазване на поставените индивидуални норми за заустване.
Свинекомплексът, намиращ се в близост до р. Янтра преди с. Козаревец, също е проверен. Установено е, че изградената на територията на комплекса лагуна няма връзка с реката и е празна. Торовата маса се съхранява в събирателна шахта на мястото на образуване и се извозва за наторяване. Проверени са и два животновъдни обекта в с. Върбица и един в с. Писарево, където също не е установено нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в реката.
За измирането на рибата, както и за резултатите от извършените анализи на място на качеството на водите е уведомена Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – В. Търново.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново