Нова за цялата страна специалност ще предлага СУ „Владимир Комаров“

Публикувано на ср, 11 ян. 2023
5408 четения

„Сътрудник социални дейности“ е новата специалност, която предлага на учениците си СУ „Владимир Комаров“ във В. Търново. Тя е първата по рода си в България, съобразена изцяло с новите изисквания на законодателството в тази област, и предлага възможности за работа в държавни и социални институции, неправителствени организации и частни фирми. Социалните услуги в общината имат огромна нужда от такива кадри, което гарантира заетост на завършилите това обучение и заплащане в размер над 1000 лв., поясни Росица Димитрова, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община В. Търново.
Ресурсите, с които ще се работи в новата специалност, са нормативни документи, педагогическа литература, офис техника и канцеларски пособия, като ще се полагат усилия за непрекъснато усъвършенстване и квалификация. Обучаващите се ще контактуват със социални работници, представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, с които предстои да работят и след назначаването си на работа в социалните институции. Обучението е за деца след 7 клас в професионално направление „Социална работа и консултиране“, с възможности за квалификационните направления „Социална работа със деца и семейства“ и „Социална работа за подкрепа на деца и пълнолетни лица с увреждания, посочи Димитрова.
„Съвременните икономически и финансови условия се оказват катализатор за превръщането на семейството в дисфункционално, и в него се наблюдават все повече хора със зависимости, с проблемно поведение, родители, оставящи децата си на отглеждане при бабите и дядовците. Това превръща децата в деца в риск и често е предпоставка за тяхното отпадане от училище. Затова се налага обучаването на кадри, които да подпомагат работата на социалните работници, планирането и работата с институциите в тази област“, каза Янаки Лазаров, директор на СУ „Владимир Комаров“. Той добави, че освен подкрепата на Общината за осъществяването на този проект, училището има одобрението и на Регионалното управление на образованието в старата столица, което е дало съгласието си за включването на специалността в план-приема за предстоящата 2023/2024 учебна година. Подадената заявка е за паралелка с 26 ученика, като за обучението им ще се грижат предимно преподаватели от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и евентуално нови учители, които ще бъдат назначени. Предвидена е учебна и производствена практика на различни места в социалните заведения, институции и офисите на Община В. Търново.
„Силно се надяваме да привлечем деца, които да започнат да се обучават в материята на социалната работа, която е необятна. Сферите и направленията, в които те ще могат да работят след като завършат, са няколко – в социалните услуги, в социалното подпомагане, в икономиката, предприемачеството, заетостта, в общинските администрации и т.н. Те могат да са както на терен, така и мобилни, консултиращи, подкрепящи, оказващи съдействие, застъпничество и посредничество във всяко едно отношение“ поясни Димитрова. Тя допълни, че в цялата великотърновска област, в съответствие с Наредбата за качество на социалните услуги, няма социална услуга, в която да не е застъпени длъжносттите „Сътрудник социални дейности“, „Социален асистент“ или „Медиатор“. Голяма част от работещите там към момента обаче са в несъответствие със законовата и подзаконовата нормативна уредба, поради липса на професионално обучени кадри, каквито ще са тези от новата специалност в СУ „Владимир Комаров“, посочи Димитрова, която добави, че в момента социалните услуги в Община В. Търново са над 40 и предстои създаването на още 9.
Тази година в СУ „Владимир Комаров“ са записани нови 40 ученици, като така общия им брой достигна 200, а новите специалности в учебното заведение се радват на голям интерес, посочи Янакиев.

Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново