Над 10 000 търновци изясниха здравноосигурителния си статус през 2022 година

Публикувано на нд, 15 ян. 2023
69 четения

През 2022г. над 10 000 великотърновци посетиха салона за обслужване на НАП в териториалната дирекция в старата столица, за да получат информация за здравноосигурителния си статус. Традиционно, посещенията през летните месеци бяха по-интензивни. През юни, юли и август близо 3000 данъкоплатци използваха почивката си, за да платят здравните си вноски или да уточнят здравноосигурителните си права. Средното време за обслужване на един клиент е между 4 и 8 минути.
Здравната вноска за гражданите, които сами внасят задължителните си здравни осигуровки и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, остава в размер на 28,40 лева.
Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят от териториалната дирекция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или КЕП, чрез портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес.
Здравноосигурителните права на гражданите се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите права се възстановяват, при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново