Модернизират “Топлофикация Велико Търново” по европейски модел

Публикувано на пн, 30 ян. 2023
502 четения

„В „Топлофикация ВТ” АД инвестираме в екологични проекти. Сред тях се откроява използването на биомасата за производство на чиста електро- и топлоенергия. Решението да изберем именно това гориво е, че при оползотворяването му не се отделят вредни емисии. Ние използваме слънчогледови пелети и пелети от пшенична и царевична слама”, посочи инж. Александър Димитров, директор на топлофикационното предприятие във Велико Търново. Той заяви, че дружеството следва европейската политика за разширяване на използването на възобновяеми източници в производството на енергия. По думите му биомасата е възобновяем източник на енергия с най-висока акумулираща способност и най-голям потенциал както в България, така и в световен мащаб.
“Предвиждаме изграждане на нови технологични мощности, съобразени с европейските стандарти. Става въпрос за нова високоефективна когенерация. В момента работим по проектирането на съоръжението”, обясни инж. Димитров. Той коментира, че с инсталацията ще се увеличи надеждността и ефективността на производствения процес, както и ще се подобри въздействието върху околната среда. По думите му комбинираното производство на топло- и електроенергия в “Топлофикация ВТ” АД е стартирало през 2007 г., когато е въведен в експлоатация когенерационен модул – бутален двигател, изгарящ природен газ със свързан към него електрически генератор. Инж. Димитров допълни, че топлинната мощност на инсталацията е 3,2 MW, а електрическата мощност – 2,8 MW.
Изпълнителният директор на предприятието заяви, че планът за модернизация на “Топлофикация ВТ” АД включва и обновление и реконструкции на съоръженията за пренос на топлинна енергия. “Нашата топлофикация покрива съвременните екологични изисквания и норми. Това става възможно благодарение на инвестициите в доброто технологично и експлоатационно състояние на мощностите”, посочи инж. Димитров. Изпълнителният директор поясни, че модернизацията на дружеството означава за великотърновци сигурно, чисто и по-безопасно функциониране на централата.
Освен модернизация на “Топлофикация ВТ” АД инж. Димитров допълни, че работят и по модернизация на топлопреносната мрежа. По думите му за съжаление именно остарялата мрежа е причината за авариите. “За да сведем до минимум спиранията на топлоподаването през зимата, през летните месеци ремонтираме възможно най-много трасета”, заяви инж. Димитров. Директорът на топлофикационното дружество допълни, че независимо че днес се налага да работят в условията на енергийна криза, инж. Димитров подчерта, че ще продължават да работят за осигуряването на надеждно и сигурно отопление за клиентите.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново