Модерни специалности ще обучават кадри за бизнеса

Публикувано на ср, 12 Февр. 2020
581 четения

В четири съвсем нови специалности ще се обучават част от бъдещите осмокласници в област В. Търново. Те са съобразени с нуждите на работодателите и предлагат по-сигурна реализация на пазара на труда след завършване на средното образование. Това стана ясно от заседанието на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие. По време на заседанието бяха обсъдени предложенията за държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. за училищата в областта.
Началникът на Регионално управление на образованието във Велико Търново Розалия Личева съобщи, че новите специалности в старата столица са “Рекламна графика” по професия “Дизайнер” в Гимназията по туризъм “Д-р Васил Берон” и “Водно строителство” по професия “Строителен техник” в ПСАГ “Ангел Попов”. По предложение на бизнеса в лясковското училище СУ “Максим Райкович” е открита специалността “Производство на месо, месни продукти и риба”. Учениците в Павликени, които ще изберат да продължат образованието си в Професионалната гимназия по аграрни технологии “Цанко Церковски”, ще могат да кандидатстват за четвъртата нова специалност в областта “Машини и системи за цифрово-програмно управление” от професия “Машинен техник”.
Четири други специалности също могат да бъдат определени като нови, тъй като ще бъдат разкрити в общини, в които досега не ги е имало. Такива са “Електрообзавеждане на производството” по професия “Електромонтьор” в свищовската професионална гимназия “Алеко Константинов”, “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия” по професия “Хлебар сладкар” в СУ “Климент Охридски” – Сухиндол, и “Автотранспортна техника” по професия “Техник по транспортна техника” в златаришката Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Никола Златарски”. Предприемаческият профил в СУ “Бачо Киро” – Павликени, ще бъде заменен от специалността “Компютърна графика”, професия “Компютърен график”.
1798 са седмокласниците в областта, които ще завършат основното си образование през 2020 г., с 37 повече от завършилите миналата година. 12 ученици със специални образователни потребности ще бъдат насочени в предварително избрани от тях паралелки.
През учебната 2020/2021 г. осмокласниците от областта ще са разпределени в 77 гимназиални паралелки, като 67 от тях ще са в областния център.
За първа година от образователното министерство е изготвен списък на STEM профили и професии, свързани с интернет технологии, технически специалности, природни науки и математика. Изготвянето на план-приема във Великотърновска област е съобразен с тези изисквания, като 62,44 % от заявените паралелки трябва да са в това направление.
В списъка с професиите, в които през следващите години ще има недостиг на специалисти, са посочени 11,5 паралелки. 5,5 паралелки в училищата от област В. Търново са в графата защитени професии и специалности. Защитени професии ще се изучават в училищата ПГХТ “Проф. д-р Асен Златаров” и ПГЖПТ “Никола Вапцаров” в Г. Оряховица, СУ “Максим Райкович” в Лясковец и ПГАТ “Цанко Церковски” в Павликени.
Дуалната форма на обучение, свързана с активното участие на работодателите в учебния процес, ще бъде застъпена в 8 паралелки.
План-приемът за след 7-ми клас по паралелки, училища и профили предстои да бъде утвърден до края на април със заповед на началничката на РУО – В. Търново.
Николай ВЕНКОВ
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново