Младежи проучиха пристрастяването към интернет и посочиха алтернативи

Публикувано на чт, 16 мар. 2023
219 четения

Четвъртокласници от ОУ “Димитър Благоев” във В. Търново потърсиха отговор на въпроса “Колко и какво е твърде много в мреж@та?” и посочиха алтернативи, с които да бъде избегнато пристрастяването на децата към електронните устройства. 12-те участници от клуб “ITI – Социални медии II” учиха, размишляваха, дискутираха, изследваха, обсъждаха, предлагаха и с помощта на уеб инструмент за графичен дизайн Canva екипно създадоха брошура, насочена към учениците от тяхното училище. На 10 март, когато бе представителната изява на клуба, всяка паралелка в ОУ “Димитър Благоев” получи диплянката на хартиен носител. В нея са описани състояния, които намекват за наболелия в днешно време проблем, както и примери, които да подпомогнат справянето с него. Четвъртокласниците се чувстват значими, че са помогнали поне малко на себе си и другите ученици да сигнализират и променят в положителна посока своите ежедневни навици.
“Направихме тази брошура, за да може и други деца да разберат за клуба, в който се научихме да работим с различни програми. Също така искахме да им разкажем, че не е хубаво да гледаме по цял ден в електронните устройства, а да излизаме навън, да караме колело с приятели, да помагаме на родителите си”, каза четвъртокласникът Кубрат Костадинов. “Избрахме брошурата да е в цветовете на нашето училище, на В. Търново и цвета на 2023 г. – вива маджента”, добави съученикът му Венцислав Станчев. Те, заедно с останалите момичета и момчета от клуба и ръководителят им – старши учител в начален етап Силвия Николаева, разказаха на децата от другите класове какво са разбрали и как всички могат да се поучат от техния опит.
Брошурата бе изготвена след почти 4-месечно реализиране на дейностите на клуба, създаден по Наредбата за Приобщаващо образование – групи за занимания по интереси и по действащата иновация на училището – “Социални медии – образование в мрежата – 2021/2025 година”. Четвъртокласниците следваха подхода учене чрез правене в област Дигитална креативност и подобласт Иновации и решаване на проблеми, поясни Николаева. През цялото това време и през изминалата учебна година дейността на клуба се реализира в посока развитие на дигитални компетентности и целенасочено и планирано използване на интернет инструментариум и социални медии, обучителни платформи(Майкрософт Тиймс), като основен фактор за повишаване мотивацията за учене. В процеса на обучение се обогатиха представите на учениците за електронните устройства и основните части на компютърната система, разшириха се уменията за използване на програми/платформи/приложения за обработка на графика, звук, текст, видео и анимация при изпълнение на достъпни учебни задачи, развитие на критическото мислене, кодиране, програмиране, познаване и спазване на основни здравни и етични правила при работа в дигитална среда, разказа Николаева.
“Децата разбраха що е кибертормоз, четоха и обсъждаха какви опасности крие интернет, какво може да причини на физическото и психическото ни здраве прекаляването с прекараното време в дигиталния свят, дали сме пристрастени и какво означава това. Те имаха и онлайн среща с млад фитнес инструктор, който им даде ценни съвети. Отбелязахме международния ден за безопасен интернет и изпълнихме викторина по темата и накрая визуализирахме наученото”, посочи учителката.
Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново