Министърът Красимир Вълчев: “Съдът ще реши дали изборите във ВТУ са легитимни”

Публикувано на пн, 10 юни 2019
523 четения

“Резултатите, които ми предоставиха от проверката на експерти от министерството, показаха, че квотата на студентите и докторантите във Великотърновския университет не е попълнена по реда на Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет. Това беше причината да препоръчам да се въздържат от провеждането на изборите. Дали събранието е легитимно, аз не мога да кажа. Съдът ще го каже. Доколкото разбрах, има заведено дело.” Това заяви във В. Търново просветният министър Красимир Вълчев. По думите му студентското самоуправление е съставна част на академичната автономия. Ние като министерство не се бъркаме в академичната автономия, уважаваме я, но и тези, които правят отчетно-изборното събрание, трябва да уважават академичната автономия и съставните ѝ части, посочи още министърът. Той допълни, че е нужна по-добра взаимовръзка между висшите училища, инвестиране в млади преподаватели, подобряване на научната дейност и др. Подчертана бе и нуждата от по-добра стратегическа мисъл при управлението на вузовете.
Министър Вълчев присъства на дискусия за проблемите и предизвикателствата пред професионалното образование, организирана в рамките на ромския фестивал “Отворено сърце”. Той се срещна с директори и учители от областта, изслуша техните въпроси и даде своите отговори по наболели теми.
Един от основните проблеми, на които обърна внимание Красимир Вълчев, бе големият брой студенти у нас. На практика в момента се приемат почти всички, които са кандидатствали, докато преди години процентът е бил едва около 30.
“Всяка година има откриване и закриване на специалности във висшите училища. Това е неизбежно и развитието го изисква. Като цяло имаме намаление и преструктуриране на приема в държавните вузове. Последните 2 години в 20 професионални направления в различни висши училища нулирахме държавнофинансирания прием. Това е част от цялостната политика, която провеждаме. В някои професионални направления имаме увеличение. Такива са примерно инженерно-техническите и педагогическите професионални направления. Проблемът там е, че липсва търсене от страна на студентите. В социалните, стопанските и правните науки пък има свръхтърсене”, обясни министърът.
По думите му няма неяснота относно завършването на 10 клас. “В нормативната уредба предстои да направим промяна, посредством която дипломата за завършено училищно образование ще включва и оценки, които са след 10 клас. Така ще има по-голямо спокойствие и яснота за кандидатстването с балообразуващи предмети, които не се учат във втори гимназиален етап. За първи път т.г. са отпуснати и повече средства за деца от уязвими групи. Бюджетът, който сме гласували за всички училища, е близо 25 млн. лв.”, уточни министър Вълчев.
Той добави, че има два изпита от националното външно оценяване по български и математика, които не са елиминаторни. Всеки ученик ще продължи в 11 клас, независимо от получената оценка. Посочено бе, че ще има и допълнителен план-прием за учениците в т.нар. обединени училища, които не са толкова много на брой. Ще могат да бъдат положени изпити по желание за чужд език и компетентности. Няма пречка да се увеличат специалностите и в обединените училища. При тях приемът всяка година се прави на регионално ниво. Новост тази година е включването на работодателите и заинтересованите страни в откриването на професионални паралелки.
Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново