КЗК не уважи искането на Общината по конкурса за нов център на Велико Търново

Публикувано на ср, 28 Ное. 2018
973 четения

Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение искането на Община В. Търново за възлагане на проектирането на Експозиционния център на победителя в международния архитектурен конкурс. Причината е, че КЗК все още не се е произнесла по образуваното производство по жалбите на двама от участниците. Столичното архитектурно бюро “Ателие 3” ДЗЗД и “Стивън Джордж Интернешънъл-България” ООД оспорват решението на журито за класиране на участниците. Те жалят и за пропуски в провеждането на конкурса.
Община В. Търново е изпратила писмено становище с искане да бъде допуснато предварителното изпълнение на решението на журито. От общинската администрация обясняват, че въз основа на резултатите от конкурса те ще кандидатстват за финансиране по ОП “Региони в растеж” 2014-2020.
Търновската община е бенефициент по тази оперативна програма. Средства ще получат само общините, които имат проектна готовност и са подали първи заявка за финансиране. Общинската администрация е подготвена за кандидатстване, а срокът за подаване на документи вече тече и евентуално забавяне може да доведе до практическа невъзможност за финансиране заради изчерпване на парите във фонда.
“С допускането на предварително изпълнение на оспореното решение ще се защитят особено важни държавни интереси, като се предостави на Общината възможност за кандидатстване с проектно предложение за изграждане на сграда за Експозиционен център и преди всичко с изграждането на особено важната за центъра зона за паркиране. От закъснението на изпълнението може да последва значителна и трудно поправима вреда”, е посочено в становището на Община В. Търново. В тази връзка е необходимо уреждане на авторските права с победителя в конкурса арх. Клаудио Нарди и възлагане на изготвянето на технически/работен проект за неговата сграда. Общината изтъква и факта, че спечелването на конкурса от екипа на арх. Нарди е обстоятелство, което не се променя от жалбите на “Ателие 3” ДЗЗД и “Стивън Джордж Интернешънъл-България” ООД.
В определението на КЗК е посочено, че предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител се прави само по изключение, когато се налага да се осигурят животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси. Планирането на една обществена поръчка трябва да бъде съобразена с всички законоустановени срокове, включително производствата по обжалване, поради което оставя искането на Община В. Търново без уважение. Определението на Комисията може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок, който изтича днес.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново