Карта на защитените територии и зони подготви РИОСВ

Публикувано на вт, 13 Дек. 2022
242 четения

Карта на защитените територии и защитените зони, попадащи в териториалния обхват на Великотърновска и Габровска области, подготви РИОСВ – В. Търново. Нейното изработване е част от инициативата “Регионалната екологична мрежа – съхраненото зелено богатство”, с която инспекцията участва в националната програма “Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. Дейностите са насочени към повишаване знанията на младите хора от двете области за защитените територии и зони в региона, провокиране на техния интерес към темата за опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на изследването и наблюдението на природните обекти и явления.
Картата е подготвена с цел популяризиране на Националната екологична мрежа на Република България в региона на инспекцията сред широката общественост и младите хора. Тя дава визуална представа за местоположението на защитените обекти и успешно би могла да подпомага учебния процес.
Картата, под формата на табло, е разположено на партера на инспекцията, до Центъра за административно обслужване. Тя ще позволи на потребителите на услуги в РИОСВ да се запознаят с региона и с обектите под защита. Подготвеното второ табло е преместваемо – за обучения на открито и извън сградата на РИОСВ.
Картата, под формата на плакат, е отпечатана в тираж 300 броя. Предвижда се провеждане на беседи и презентации с ученици от средните училища, профилираните и професионални гимназии, както и студенти за нейното разпространение в училищата и университетите в региона. По време на събитията ще бъде представена екологичната мрежа на България и видовете защитени територии и зони с техните особености. Акцентът ще бъде поставен на опазването на защитените обекти в контролираните от РИОСВ – В. Търново, административни области.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново