Изложба представя изкуството като терапия

Публикувано на пт, 6 Окт. 2017
384 четения

Изкуството като терапия представят в изложба студенти и преподаватели от Великотърновския университет. Експозицията е подредена в зала “Янаки Манасиев” на Факултета по изобразително изкуство. В нея са показани фотоси с арттерапевтични методи на работа, презентации от работен процес при използването на различни техники. Специално място в изложбата заемат творбите, създадени в арттерапевтичното ателие по керамика към Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост в Церова кория.
Експозицията е представителна изява на магистърската програма по арттерапия, която стартира през учебната 2016/2017 година. Организира се по инициатива на катедрата по методика на обучението по изобразително изкуство при факултета. В изложбата участват Светла Ангьозова, Елена Тодорова, Жанет Видева, Юлия Пенкова, Симона Тодорова и Анастасия Тонкова, които са възпитаници на специалността, и преподаватели, които използват арттерапевтичните методи в своята практика.
Магистърската програма съчетава интердисциплинарно опита на катедрата по психология при Философския факултет, на катедрата по методика на обучението по изобразително изкуство, както и на останалите преподаватели творци от ВТУ. “Международният опит в квалификацията по арттерапия доказва, че обучението в арттерапевтични умения е успешно в среда, където изкуството и творческият процес са приоритет. Традициите във Факултета по изобразително изкуство както в жанровото разнообразие, така и в методиката по изобразително изкуство създават оптималната среда за развитие на образователен ресурс в областта на арттерапията”, обяснява Анастасия Тонкова.
Тя допълни, че изложбата запознава обществеността, партньорските институции и техните колеги с предмета на арттерапията, дейностите, включени в обучителната програма, и възможностите за професионална квалификация и реализация на обучаващите се в нея.
Златина ДИМИТРОВА, сн. личен архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново