Изграждат фотоволтаична централа в Еленско

Публикувано на ср, 22 февр. 2023
395 четения

Интересът към изграждането на фотоволтаични централи в региона става все по-голям. Общо девет инвестиционни предложения са подадени от началото на годината до сега в Регионалната екоинспекция във В. Търново. Последното е за изграждане на фотоволтаична централа с обща номинална изходяща мощност от 5 МW и е на „Таня Енерджи“ ООД. Дружеството придобива имот в село Блъсковци, който преди това е бил собственост на „Книжарницата“ АД. Преди това пък е бил собственост на „Калекс – В“ ЕООД.
Централата в селото ще се състои от общо 45 инвертора HUAWEI, 8330 броя генератори, като за целта ще се изградят и 5 трафопоста (БКТП). Площта, необходима за монтирането на ФЕЦ е около половината от територия на имота – около 50 дка.
Предвид площта на целия имот, който е 100 191 кв. м, дружеството предвижда изграждане на втора ФЕЦ с идентични параметри на първата и с номинална изходяща мощност от 5 МW в Блъсковци.
Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, както и в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположената защитена зона е „Златаришка река”, която се намира на разстояние над 3 км.
Предстои РИОСВ да се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново