Избраха нов окръжен прокурор

Публикувано на ср, 13 Ное. 2019
1122 четения

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Христо Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. За него гласуваха 9 от общо 11 членове на прокурорската колегия.

В концепцията си за развитие на прокуратурата прокурор Христов е заложил на повишаване на нивото на срочност на решаване на преписките, повишаване качеството на прокурорската и следователската работа, подобряване на квалификацията на магистрати и служители, запазване на челното място на ВТОП по малък брой върнати от съда дела. В разработката си той обръща важно място и на решаване на социално-битовия проблем на Окръжна и Районна прокуратури във В. Търново, свързан с недостиг на помещения за прокурори и служители.

Христов има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е съдебен кандидат, следовател, прокурор в Районна и Окръжна прокуратури и заместник окръжен прокурор. В органите на съдебната власт е започнал като съдебен кандидат през 1999 г. От 2000 г. до 2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба – Велико Търново. От 2006 г. е назначен като прокурор в Районна прокуратура – Елена, като от 2009 г. е командирован като прокурор в Окръжна прокуратура – В. Търново. От 2012 г., с решение на ВСС, е назначен за заместник на административен ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – В. Търново. След оттеглянето на Емил Денев той изпълняваше временно функциите на административен ръководител до провеждането на конкурса и обявяване резултатите от него.

Весела КЪНЧЕВА

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново