Инж. Кремен Георгиев: Развитието на въгледобива и въглищната енергетика е довело до подобряване на условията на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората

Публикувано на пн, 9 ян. 2023
80 четения

„За да има българската индустрия възходящо развитие и за да запазим конкурентоспособността си на европейските електроенергийни пазари задължително трябва да се обединим пред Европейската комисия за премахване на ангажимента, който сами сме поели, за редуциране на емисиите с 40 % до 2026 година. Това и е общата цел на широкото обединение „Анти 40%“, в което се включи Асоциация на топлофикационните дружества в България, министри, депутати, кметове, синдикати, енергийни експерти и ръководствата на въгледобивни мини и топлофикации.“, каза инж. Кремен Георгиев председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България.
Според експерта важна стъпка за развитието на българската енергетика и запазването на работните места на над 100 000 души, заети в мините и централите, е и приемането на Национална енергийна стратегия. Експертът подчерта, че документът трябва да се изготви, съблюдавайки интересите на всички заинтересовани страни.
„Важно е да следваме европейското правило „Никой да не бъде изоставен“. Необходимо е в изработването на стратегията да се включат експерти от всички области, за да бъде обоснована технически, технологично и икономически. Всички в обединението „Анти 40%“ сме на едно мнение, че Националната енергийна стратегия трябва да обхваща 40 годишен период.“ каза инж. Кремен Георгиев.
Експертът обоснова дългият период с необходимостта от сериозни инвестиции, чието реализиране изисква много време.
„В Националната енергийна стратегия трябва да се предвидят и действия за задържане на младите по родните им места.“, каза инж. Кремен Георгиев.
Експертът изрази недоумението си от тиражираните новини, че въглищните ТЕЦ са довели до влошаване на здравословното състояние на населението.
„Наскоро попаднах на проучване, според което заболеваемостта в региона на комплекс Марица Изток е средна за България и по-ниска в сравнение с много населени места, където няма ТЕЦ. Средната продължителност на живота на жителите в областта се е увеличила с 10 години в сравнение с периода преди 1952 година, когато започват да се развиват мините и тецовете. Знаете ли каква е причината? Развитието на въгледобива и въглищната енергетика е довело до подобряване на условията на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората. Не съм специалист по флора и фауна, но според проучването в района има много пчелини, скални лястовици дори гнездят в сгуроотвалите. Колеги са ми казвали, че в района има много ловни дружинки, което означава, че има бозайници и птици. Но знам, че наличието на животински видове би било невъзможно, ако качеството на въздуха не беше в нормални стойности. И не, не твърдя, че въглищната енергетика е най-чистото производство на енергия, но когато се говори против нея, никой не отчита факта, че във всички дружества работят модерни сероочистващи съоръжения, електрофилтри и други очистващи технологии, които допринасят за подобряване на въздействието върху околната среда.“, каза инж. Кремен Георгиев.
Инж. Кремен Георгиев, отбеляза, че Топлофикация София не работи на въглища, но въздухът в Столицата е многократно по-мръсен в сравнение с много градове с тецове на въглища.
„Причината за мръсния въздух в София са главно стотиците хиляди автомобили по улиците, а не топлофикация. В топлофикациите може да се инсталират очистващи съоръжения, но никой не може да задължиш човек с недостатъчен доход да си купи скъп и екологичен автомобил! Странна бе и идеята за монтиране на филтри на всеки димящ комин, които също замърсяват доста. Кой може да поддържа инсталации, монтирани на стотици хиляди комини?“, каза инж. Кремен Георгиев.
Експертът посочи, че Старозагорска област е на първо място по средна работна заплата, а безработицата е минимална за страната.
Инж. Кремен Георгиев разкритикува и предложенията въглищните мощности да бъдат в сезонен резерв.
„Това предложение е изготвено от хора, които не знаят нито какво е да се трудиш в мините, нито в тецовете. Аз може да съм представител на топлофикациите, но съм виждал и мините. Много хора си представят, че миньорите копаят с кирки и лопати и извозват въглищата с вагонетки, но са далеч от реалността. В мините работят инженери, техници, професионалисти с опит, които управляват съвременни, огромни, високопроизводителни багери, самосвали, булдозери, челни товарачи и други. От някои от мините добитите въглища се транспортират с десетки километри по гуменолентови транспортьори и електрифицирани жп влакови състави. Персоналът на мините е висококвалифициран и не може да бъде сезонен. Същото важи и за тецовете. Висококвалифициран персонал управлява големи съоръжения, които няма как да се спират и пускат непрекъснато.“, каза инж. Кремен Георгиев.
Експертът каза, че решенията трябва да се взимат съвместно с експерти от всякакви области, а не на тъмно и в изпълнение на интереса на малка група.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново