Фирма иска да добива варовик от находище край Самоводене

Публикувано на пн, 20 сеп. 2021
622 четения

Добив и преработка на варовици от находище “Пчелата” край Самоводене планира фирма “Стромат 08” ЕООД. Дружеството е входирало и своето инвестиционно намерение в Регионалната инспекция по околна среда и води във В. Търново. Съгласно представената информация се предвижда добив и първична обработка на строителните материали от находището, за което е извършен комплекс от геологопроучвателни дейности и е изготвен геоложки доклад, като резултатите от него са приети с протокол на Специализирана експертна комисия. В резултат от проучвателните дейности запасите са оконтурени в един блок, който заема цялата площ на находището, а именно 208 526 кв.м. Изчислените запаси от варовици в блока са с обем 5755,3 m3.
Проектната концесионна площ е 228 248 кв.м и включва площта на запасите и терените, необходими за насипища, трошачно-сортировъчна инсталация и административно-битова площадка. Въз основа на минно-геоложките и минно-технически условия на залягане на суровината е избран открит метод на добив на подземните богатства с използване на пробивно-взривни работи. Количеството суровина, което ще се добива по време на концесионния период ще бъде до 90 000 т (50 000 куб.м) на година. Предвид установените запаси, намеренията на дружеството са да кандидатства за максималния 35-годишен срок на концесия. Самото находище ще се експлоатира целогодишно, като режимът на работа ще бъде едносменен, осемчасов, при петдневна работна седмица, посочват от дружеството.
При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Транспортният достъп до находище “Пчелата” ще се осъществява от съществуващ общински асфалтов път, тръгващ от западния край на Самоводене, след което ще се използва отклонение на юг по черен път до североизточния край на находището. С цел заобикаляне на Самоводене на тежкотоварния трафик е предвидено същият да се отклонява по съществуващ общински черен път, отклоняващ се на 150 м преди населеното място, с излаз на разклона за селата Хотница и Ресен.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново