Филолозите на ВТУ членуват в общност на хуманитарни факултети от Югоизточна Европа

Публикувано на вт, 14 Ное. 2017
48 четения

Филолозите от ВТУ вече членуват в общност на хуманитарните факултети от региона на Югоизточна Европа. Новата организация е била учредена по време на Дните на Философския факултет в университета в Ниш, Сърбия. Във форума са участвали ректорът на ВТУ проф. Христо Бонджолов и деканът на Филологическия факултет проф. Ценка Иванова.
По време на събранието за 46-годишнината на факултета в Ниш е бил подписан протоколът за създаването на общността. Инициативата е на декана на Философския факултет в сръбския вуз проф. Наталия Йованович и е подкрепена от философски, филологически и други хуманитарни факултети от региона.
Обединението цели по-добро партньорство и мобилност на преподавателския състав, сътрудничество по общи образователни програми и изследователски проекти, общо кандидатстване пред европейски фондове, по-активна студентска мобилност.
В рамките на честванията в Ниш делегацията от ВТУ е участвала в работни срещи за съвременните предизвикателства пред висшето хуманитарно образование. Сред важните предложения, които ще очертаят първите стъпки в разширеното партньорство, са за споделяне и синхронизиране на научните календари на асоциираните факултети, както и взаимната информираност за научни списания и годишници, които са включени в международни наукометрични и реферативни бази данни.
Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново