EРП Север e готово за зимата

Публикувано на ср, 2 Ное. 2022
118 четения

Електроразпределение Север осъществи необходимите технически и организационни мероприятия и дейности, насочени към сигурна и безаварийна работа на съоръженията през есенно-зимния период. Подготовката на мрежата за работа при зимни условия включи инспекция и обслужване на трафопостове, рехабилитация на съоръжения, подмяна на стълбове, изолатори, положени кабели, извършени просеки в близост до въздушни проводници. Осигурен е необходимият оперативен и авариен резерв от основни видове материали и съоръжения в складовете на дружеството и в регионалните центрове.
Направените от ЕРП Север инвестиции през т.г. до края на август са в размер на 28,5 млн. лв., с което се постигна намаляване на технологичните разходи, подобряване на работата на електроразпределителната мрежа, както и повишаване на качеството на снабдяване с електрическа енергия на клиентите на дружеството. За ремонтни дейности през същия период ЕРП Север е вложило 4,4 млн. лева, което се прави с цел сигурно и непрекъснато електрозахранване, превантивно недопускане на бъдещи аварии и повишаване нивото на безопасност при работа.
За отстраняване на аварии по електроразпределителната мрежа електроразпределителното дружество разполага с 398 екипа. Пряко ангажирани в отстраняването на аварии в извънработно време са служителите на домашно дежурство. 61 дежурни екипи са позиционирани във всички областни и общински центрове на територията на компанията. Така времето за реакция в извънработно време, включително в почивни и празнични дни, е намалено максимално. За локализиране и отстраняване на аварии в подстанциите и възловите станции на разположение са още 56 служители на ЕРП Север. При кризисни ситуации има възможност да се прегрупират и пренасочат технически екипи и техника към засегнатите райони.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново