ЕНЕРГО-ПРО дава препоръки за пестене на електроенергия от осветление

Публикувано на ср, 9 Ян. 2019
485 четения

По изчисления на експерти потребената електроенергия за осветление в дома и офис помещенията възлиза на над 10% от общо консумираното количество. ЕНЕРГО-ПРО продължава да предлага на своите клиенти съвети за енергийна ефективност в домакинствата с цел намаляване на разходите. Ето и препоръки-те на компанията за пестене от осветление:

•          Изгасяйте лампите при отсъствие от стаята за повече от 10 минути. Съ-щото важи и за кътове от по-големи помещения, в които не извършвате дейност.

•          Монтирането на няколко вида осветителни тела в едно помещение – по-лилеи, настолни и стенни лампи – позволява контролиране на точното количество осветление, което е нужно във всеки един момент според ви-да дейност. Оптималното е във всекидневната да имате най-малко три източника на светлина.

•          Използвайте енергоспестяващи осветителни тела. Те намаляват с до 80% разхода на електроенергия при сравнително същото ниво на осветление.

•          Поставяйте димери за регулиране степента на осветеност, те могат да ви спестят годишно около 50 лв. от сметката за ток.

•          Боядисвайте стените на помещенията в светли тонове, това ще намали необходимостта от силно осветление.

•          За повече светлина в стаите отваряйте максимално щорите и плътните завеси през деня и почиствайте редовно праха по крушките и абажурите.

•          Подменете обикновените ключове със сензорни такива, които автома-тично изключват осветлението няколко минути след като сте напуснали стаята. Такива ключове са особено подходящи за по-рядко използвани помещения като коридори, преддверия и килери.

•          В двора или градината най-удачни са нисковолтовите LED лампи, комби-нирани със сензорни осветителни тела, които отчитат светлина, време и движение. Това също е един сигурен начин за пестене на ток.

ЕНЕРГО-ПРО силно препоръчва използването на съвременно LED осветление, което има следните предимства: LED крушките са с лесен монтаж; започват да светят от първия момент, защото липсва период на загряване; разходът на електроенергия на една LED крушка, която излъчва 450 лумена, е едва 6-9 W; качеството и яркостта на светлинния поток остават непроменени с времето; мно-го по-издръжливи са и на най-сурови условия; с нисък рисков показател, тъй ка-то не съдържат живак и при тях липсва инфрачервено и ултравиолетово лъче-ние; притежават гаранция, която обичайно е 2 години, като реално имат живот около 5 години, по сертификат LED лампите са с 25 000 часа срок на работа.

Модерните LED крушки щадят околната среда. Това води до намаляване на из-ползваната електроенергия и на вредните емисии, както и до опазване на озо-новия слой. LED продуктите напоследък се предлагат на по-достъпни цени и на-мират своето място във все повече домакинства. По-високата цена се компен-сира с много по-дългия живот и значително по-малкият разход на електроенер-гия. Ако дадено домакинство премине изцяло към LED осветление, това ще на-мали използвана електроенергия за осветление от 8 до 10 пъти.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново