Две от всеки три деца са родени без брак

Публикувано на пн, 4 май 2020
265 четения

1752 деца са родени през 2019 г. във Великотърновска област. Те са със 158 по-малко или с над 8 %. От всички живородени деца 900 са момчета, а 843 са момичета. В градовете живородените деца са 1283 (74 %), а в селата – 460 деца (26 %), т.е. от всеки четири деца три са родени в градовете. Коефициентът на обща раждаемост за м .г. за страната е 8.8 промила, докато за областта е 7.4 промила. Най-висока е раждаемостта в община Стражица, а най-ниска в общините Г. Оряховица и Златарица.
Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 г.) за м. г. е 48 409, като спрямо предходната година намалява с 1258, а спрямо 2001 г. – с 21 150 жени. Почти 60 % от живородените деца са с майка на възраст от 25 до 34 г., като средната възраст на жената при раждане е 28.8 г. През последните години средната възраст при раждане постепенно нараства, като се забелязва намаляването на ранната раждаемост. Децата, родени от майки под 25 г., е 450, а на тези на 40 и повече години се увеличава – от 56 през 2018 г. на 59 жени през 2019 г.
Относителният дял на живородените извънбрачни деца в областта е 68 % и бележи лек ръст, като на практика от всеки три бебета две са извънбрачни. Този дял в селата (79 %) е по-висок, отколкото в градовете (64 %). Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя съжителства сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.
През 2019 г. в област В. Търново броят на починалите е 4093 души и в сравнение с предходната година техният брой намалява с 49 души (1 %). Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо – 17.5 промила. Продължава да е по-висока сред мъжете в сравнение със смъртността сред жените. През 2019 г. на 1000 жени са починали 1052 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е над два пъти по-висок в селата, отколкото в градовете. Най-висока е в община Сухиндол, а най-ниска в община В. Търново. През 2019 г. в областта са починали 13 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 7.5 промила.
През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 2350 души или със 109 повече в сравнение с 2018 г. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Велико Търново (-5.6 промила) и Стражица (-8.9 промила). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Сухиндол, в която е минус 31.9 промила.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново