До края на годината започва ремонтът на 12 км улици и 2 моста

Публикувано на ср, 4 авг. 2021
1858 четения

До края на годината се очаква да започне ремонтът на 12 км от уличната мрежа във В. Търново. Ремонтните дейности са по проект “По-добре свързани вторични и третични възли на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) чрез общи мерки в трансграничния регион”. Той се реализира с община Калафат (област Долж, Румъния), община Ружинци и Сдружение “Бъдеще днес” (Видин), като общата стойност за всички партньори е 7,8 млн. евро, осигурено по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.
На този етап Община В. Търново е провела необходимите процедури по Закона за обществените поръчки за разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строително-ремонтните дейности. През май т. г. фирмата изпълнител е предала готовия проект за двата подобекта. Първият е за рехабилитация и реконструкция на ул. “Опълченска” от връзката с път III-514 до връзката с път E-85 (I-5), а вторият включва рехабилитация и реконструкция на улиците “Теодосий Търновски” – от пътната връзка от ул. “Магистрална” до ул. “Димитър Найденов”; ул. “Димитър Найденов” – от ул. “Теодосий Търновски” до ул. “Сливница”; ул. “Сливница” – от ул. “Димитър Найденов” до ул. “Св. Климент Охридски”; ул. “Св. Климент Охридски” – от ул. “Сливница” до новото предмостване на река Янтра; ул. “Ксилифорска” – от новото предмостване до път III-514. Една от най-важните мерки по проекта е изграждането на два нови моста – в кв. “Света гора” и в кв. “Асенов”. Първото съоръжение ще бъде успоредно на стария Бейски мост, чийто основен ремонт не е целесъобразен от финансова гледна точка. Второто съоръжение ще е до въжения пешеходен мост срещу бившата фабрика “Васил Мавриков”.
В момента е в ход процедурата по съгласуване на разработената проектно-сметна техническа документация от страна на Програмата. След одобрението предстои обявяването на процедурата за избор на изпълнител, след което ще стартират и същинските ремонтни дейности, уточниха от местната администрация.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново