ДГС Горна Оряховица реализира дейности по инициативата „Зелени градове, зелени коридори“

Публикувано на сб, 6 май 2023
171 четения

Държавно горско стопанство Горна Оряховица реализира дейности по инициативата „Зелени градове, зелени коридори“ в град Стражица. Съвместно с представители на общинската администрация, служители на стопанството залесиха 54 едроразмерни фиданки в градския парк. Младите дръвчета са от вида червен дъб, а красивите корони, които ще оформят ще допринесат за облика на парка.

Кампанията „Зелени градове, зелени коридори“ на Министерство на земеделието беше представена на заседание на Националния съвет по горите през месец март. Инициативата отговаря на очакванията на гражданите за една по-зелена, по-залесена и по-здравословна околна среда. За тази цел МЗм, чрез държавните предприятия и техните териториални поделения, ще предостави безвъзмездно подходящи фиданки от горско-дървесни видове, с които да се създадат нови зелени зони, зелени пояси, градски и крайградски паркове в земеделски, горски и урбанизирани територии, както и край територии на транспорта и водни обекти.

Големите градове емитират повече замърсители, затова те са във фокуса на инициативата, но по-малките населени места също биват подпомагани при реализация на проектите си.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново