Дебелец ще е първият град в страната с всеобхватно управление на битовите отпадъци

Публикувано на пт, 22 сеп. 2023
170 четения

Пилотен проект за цялостно и всеобхватно управление на битовите отпадъци стартира Община В. Търново заедно с партньорите от “Еко Партнърс България” АД. Новата система ще бъде приложена първо в град Дебелец, като целта е насърчаване на разделно събиране и управление на всички потоци битови отпадъци. Този процес става задължителен за всички общини от 2025 г.
“Нашата задача е да убедим гражданите и бизнеса защо има смисъл да се събира разделно. Вярвам в успеха на пилотната система, така или иначе тя ще бъде наложена през 2025 г., когато ще влезе новата методика за изчисляване на такса смет в местните данъчни служби. Община В. Търново, тествайки и прилагайки този модел година и половина по-рано, цели да подготви и същевременно да облекчи гражданите и бизнеса”, коментира зам.-кметът Снежана Данева-Иванова.
“Разделното управление на отпадъците е двустранен процес. Общините са задължени да го въведат, но и гражданите са задължени да участват и те ще участват, като имат финансов стимул – колкото повече разделят отпадъците в домовете си, толкова по-ниска такса смет ще плащат”, обясни Зорница Кънчева.
Благодарение на специално разработен за проекта софтуер количествено ще може да бъде измерен събраният боклук от всяко семейство, фирма, институция във всеки от четирите сезона, тъй като видът и количеството отпадъци варират.
Пилотният модел ще даде на гражданите и общините избор и решения за разделно събиране както на познатите отпадъци – пластмаса, хартия, стъкло и метал, така също на хранителни и градински остатъци, опасни отпадъци, едрогабаритни и строителни отпадъци и др.
Системата ще изчисли какви да бъдат съдовете за смет, къде да бъдат поставени, дали да има индивидуални – във всяко домакинство, каква сметосъбираща техника да се използва и къде още да бъдат изградени площадки за разделно събиране.
Дейностите стартират в началото на следващата година с анкета за гражданите, за да се установят нагласите им към разделното сметосъбиране и какви видове отпадъци се генерират в населеното място. Пилотната система впоследствие ще бъде приложена на територията на цялата община.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново