Близо 6 % е безработицата в региона

Публикувано на пн, 22 февр. 2021
203 четения

2761 лица са регистрирани като безработни в Дирекция “Бюро по труда” – В. Търново, в края на януари, което е с 248 лица повече спрямо декември. В същото време увеличението спрямо януари 2020 г. е с 663 лица. Въпреки наложеното затваряне поради втората вълна на ковид кризата през януари не се наблюдава съществен ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни, отчитат от дирекцията. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 552 безработни лица. Освен тях, други 15 души от групите на търсещите работа – заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали на борсата.
5,8 % е равнището на безработица за региона на дирекцията през януари при 6,9 % за област В. Търново и 7 % за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение с 0,6 процентни пункта, а ръстът на годишна база с 1,4 процентни пункта. В община В. Търново безработицата е 4,8 %, в община Елена 12,1 %, а в община Златарица 21,9 %.
През януари броят на постъпилите на работа безработни е 276 лица, като близо 90 % са устроени в реалната икономика. През изминалия месец 13 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрото по труда. В сравнение с декември 2020 г. се отчита ръст на започналите работа безработни. През януари най-много са наетите в преработваща промишленост – близо 60 %, административни и спомагателни дейности – 8 на сто, строителство – 7 %, търговия и ремонт на автомобили – близо 5 %, и др.
На субсидирани работни места са започнали 33 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Схемата “Заетост за теб” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, която стартира през юли 2020 г., е осигурила заетост на 165 лица, като само през януари са постъпили на работа 32 безработни.
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като “60/40” и “80/20”, продължават да работят за запазване на заетостта, напомнят от Бюрото по труда. През януари над 1340 заети лица на територията на общините В. Търново, Елена и Златарица са били компенсирани по тези мерки.
Мярката “Запази ме”, финансирана по ОП “РЧР”, и финансовият механизъм React-EU за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск заради ковид е осигурила само за месеца средства на 714 работници и служители в над 160 фирми.
В Бюрото по труда заявените работни места на първичния пазар през януари са 266. Най-голям дял свободни позиции са заявени в преработващата промишленост, административни и спомагателни дейности, строителство, търговия и др. Най-търсените професии са монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и шофьори, отчитат от Бюрото по труда.
Весела БАЙЧЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново