1594 зрелостници се явяват утре на първата матура, ще ги пазят 349 квестора

Публикувано на чт, 18 май 2023
277 четения

1594 зрелостници са заявили участие в първия задължителен държавен изпит по Български език и литература, който ще се проведе на 19 май. Втората матура ще е на 23 май и на нея се очаква да се явят 651 дванайсетокласници от профилирани паралелки по профилиращите учебни предмети, както и учениците от професионалните гимназии, които ще имат тест или писмена работа. В нея няма да участват учениците със защита на дипломни проекти, чиито защити ще са по график, определен от училището. За ДЗИ за придобиване на професионална квалификация, заявления са подали 413 младежи. За третата матура по желание на зрелостниците, както и за валидиране на знания, има подадени 68 заявления. Тези изпити ще се провеждат по график на Министерството на образованието от 26 май до 31 май, информира Розалия Личева, началник на Регионалното управление на образованието във В. Търново.
„Днес, 18 май, завършващите получават своите служебни бележки, в които са написани техните номера и са посочени училищните сгради, в които трябва да се явят за полагане на изпита. Подготвени са 25 училища в областта, в които ще се провежда матурата по БЕЛ. Учениците ще са разпределени в 129 зали и ще бъдат наблюдавани от 349 квестора – по двама във всяка зала, плюс по двама в коридор и на входа, преминали предварителен инструктаж“, посочи Личева и призова зрелостниците да са навреме в сградите. Изпита започва в 8,30, но всички трябва да бъдат в училищата още преди 8 ч., за да могат спокойно да заемат местата си в залите. Важно е да носят в себе си документ за самоличност и служебната бележка за допускане до ДЗИ на хартиен или в електронен вариант. Те би трябвало вече да са запознати с правилата на провеждане на матурата, модулите и времето, с което ще разполагат или ще имат възможност да напуснат изпитната зала, каза още Личева и посъветва зрелостниците да използват най-пълноценно времето си и да дават най-пълни и точни отговори, така че да получат оценките, които заслужават. Личева припомни също, че в начина на провеждане на втория ДЗИ по професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии има разлика от миналата година и той може да бъде под формата на тест, писмена разработка или защита на дипломен проект.

Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново