Близо 150 000 лв. получава Община Свищов за компостери за биоотпадъци на домакинствата

Публикувано на чт, 18 май 2023
46 четения

Близо 150 000 лв. получава Община Свищов за реализирането на проект за предоставяне на компостери за зелени и други биоотпадъци на домакинствата. Те са по проект, одобрен от УС на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци на територията на общината, както и постигането на ефективно използване на ресурсите. Постигането на целта на проекта е важна част от Общинската програма за управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г. и е предпоставка за създаването на максимални условия за предотвратяване на образуването на отпадъци.
В резултат на реализирането на проектното предложение ще се увеличи количеството на рециклираните и оползотворени отпадъци и ще се повиши общественото съзнание на населението на територията на общината. Внедряването на компостерите ще доведе до по-добри практики в домакинствата. Предвидени за закупуване са два типа компостери. За жилищата, които са с по-малка незастроена площ и се отглеждат предимно декоративни растения и храсти, са предвидени компостери от 740 л. За домакинствата, в които се отглеждат едногодишни земеделски култури на територията на общината, са предвидени компостери с капацитет 1000 л.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново