Бизнесът иска от училищата повече кадри за туризма, обслужването и технологиите

Публикувано на чт, 9 февр. 2023
363 четения

Повече кадри за туризма, обслужващата сфера и технологиите иска бизнесът от училищата в област В. Търново. Това са изводите от срещи на работодателите с директорите на училища, преди да бъде направен План-приемът за предстоящата нова учебна 2023/2024 г. Така той е съобразен с потребностите на фирмите от съответните общини от определени професии и специалности, информира Розалия Личева, началник на Регионалното управление на образованието в старата столица. Така всички училища, които правят предложения за прием в професионални паралелки, имат подкрепа от работодатели, която не се изразява само във формално подписване на писма, а е с свързана с реално осигуряване на работни места за провеждане на практика, добави тя.
„Имаме 5 паралелки, които са предложени в дуална форма на обучение, но реално това са 8 специалности, тъй като трите са с по 2 професии в една паралелка. Някои от тях вече са съществували в училището, но са сменили формата си. Други са съвсем нови за областта и това са професия „Сътрудник социални дейности“, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“, в СУ „Владимир Комаров“, професия „Програмист на роботи“, специалност „Програмиране на роботи“, в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ в Г. Оряховица“ и професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Електрически превозни средства“, която отговаря напълно на развитието на технологиите и многото хибридни автомобили, които навлизат на пазара“, посочи Личева.
Във В. Търново има повече паралелки, които са от областта на туризма, готвачи, както и една нова за цялата област специалност – „Сътрудник социални дейности“ в СУ „Владимир Комаров“. Дуалните паралелки са от областта на електротехниката в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ в Г. Оряховица, както и „Възобновяеми енергийни източници“ в същото училище. Има и паралелка „Готвач“ в Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ и специалност „Електрически превозни средства“, и също са съобразени с потребностите на бизнеса.
Като цяло държавният план прием за област В. Търново включва общо 52 професионални паралелки и 25 профилирани паралелки във всички 38 училища на региона, които осъществяват държавен прием. От тези 52 професионални паралелки има 3,5 паралелки по защитени професии и специалности. Те са такива, защото има голям недостиг на специалисти в тази сфера. Най-вече това са специалност „Локомотиви и вагони“ и „Автоматизация на железопътните превози“ в Гимназията по ЖП транспорт в Г. Оряховица. Има 16 паралелки, които са включени в списък за недостиг на специалисти по тези специалности. Това всъщност прави 19,5 паралелки от общо 77, които са изключително потребни на бизнеса, подчерта Личева, която добави, че е изчислено и процентното съотношение колко от паралелките са професионални, защото има такъв индикатор на МОН, който трябва да бъде постигнат на ниво област. В настоящото заявяване на Държавен план прием във Великотърновска област има постигнато 67,5 % съотношение на професионални паралелки към профилирани паралелки.
„Не можем да кажем, че профилираните паралелки не са необходими, даже напротив. Изследвали сме и тях. Те са в Езиковата гимназия във В. Търново, в двете училища с хуманитарен профил в старата столица и в Павликени. Има едно предложение на профил Обществени науки и няколко предложения за Софтуерни науки и Природни науки.
Като индикатор МОН е възложило на РУО училищата да предлагат професии и профили, които са от STEM направлението, където трябва да се развиват наука, технологии, математика, инженерство. Има такъв одобрен списък, като във връзка с него е възложен индикатор 61%. Засега при училищата от област В. Търново са постигнати 64,2%, поясни Личева. Когато започне реализацията на приема, изследванията ще продължат, за да се види колко от учениците се обучават в тези професии и профили от STEM направлението, допълни тя.
Тази година учениците, които ще завършат 7 клас са 1828, с 20 ученици повече от миналата година. Паралелките, в които ще има прием са 77 и за всички бъдещи осмокласници ще има достатъчно места. Предположенията са, че при правилно разпределение класовете ще бъдат средно с по около 22 ученици в паралелка, но ще има и такива, където минимума е 12 ученици, посочи Личева.
Проектът на държавния план-прием беше утвърден от членовете на Комисията по заетост в Областната администрация във В. Търново и до 1 март предстои да бъде приет от МОН.

Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново