Бившият пионерски лагер във Ветринци става почивна база

Публикувано на вт, 10 сеп. 2019
3111 четения

Община В. Търново планира да възстанови бившия пионерски лагер в село Ветринци, който от години пустее и се руши. Една от идеите е да бъде превърнат в почивна база, като за мащабната инвестиция ще се търси европейско финансиране. Преди реализиране на инициативата е необходимо имотът да бъде прехвърлен като собственост на Общината.
Това ще бъде дълга и сложна процедура, тъй като първо трябва да бъде изваден от капитала на “Ученически отдих и спорт” ЕАД, след което трябва да стане от публична държавна в частна държавна собственост и едва тогава да бъде извършено прехвърлянето в полза на Общината. Процедурите по придобиване на имота вероятно ще отнемат няколко месеца, уточни Маринела Джартова, началник на общинския отдел “Управление на собствеността”.
Преди години Общината на два пъти прави опити да придобие имота, но без резултат.
Бившият ученически лагер във Ветринци е построен през 50-те години на миналия век. Според акта за публична държавна собственост от 1997 г. имотът представлява детска почивна база – застроен парцел с площ от 4870 кв.м заедно с построените в него 4 основни и 5 допълващи сгради. С решение на МС имотът беше включен в капитала на “Ученически отдих и спорт” ЕАД, но досега детският лагер пустее, а държавата не е отпуснала нито лев за ремонти.
Жителите на Ветринци отдавна настояват да се вземат мерки за занемарения детски лагер. Темата беше обсъдена и по време на среща с кмета на В. Търново Даниел Панов в селото. Предложението за иницииране и провеждане на процедурите за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост от държавата на Общината чрез областния управител ще бъде гласувано на последната сесия на настоящия Общински съвет.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново