Банките ще изискват от кредитополучателите и стандарти за управление

Публикувано на чт, 21 сеп. 2023
266 четения

Въвеждането на принципите на бизнес интегритета във финансовите
институции ще се пренесе и върху техните клиенти и партньори, обяснява
изпълнителният директор на Асоциация “Прозрачност без граници” Калин Славов

Българският бизнес ще бъде принуден да въведе принципите на добро управление, категоричен е изпълнителният директор на Асоциация “Прозрачност без граници” Калин Славов. Според него за това ще помогнат външни фактори, сред които необходимостта от получаване на кредити и сключване на застраховки. Финансовите институции, повечето от които са част от големи международни структури, вече въвеждат принципите на бизнес интегритета по отношение на собствената си дейност. Това се отнася както до социалната отговорност и ангажиментите към околната среда, така и към вътрешни правила за добро корпоративно управление. Основен принцип на бизнес интегритета е въведените от фирмите вътрешни изисквания да се пренесат и към техните партньори, клиенти и подизпълнители.
“Затова очаквам скоро банките да започнат да оценяват кредитоискателите и по управленческите параметри, обединени в термина “бизнес интегритет””, категоричен е Калин Славов. Асоциация “Прозрачност без граници” вече работи по проект “Интегритет в Бизнеса”, който се осъществява с финансовата подкрепа на инициативата за интегритет Integrity Initiative, Тhird Funding Round 2018 под егидата на EBRD. Целта на инициативата е активно засилване на ролята на частния сектор в борбата с корупцията в България.
За целта екипът на Асоциация “Прозрачност без граници” въвежда стандарти за управление през разбирането за бизнес интегритет. Експертите на проекта създават инструменти и насоки за компаниите как да се справят с тези високорискови области и да засилят доверието на своите партньори и клиенти. Стандартите са адаптирани за българската практика и правна рамка и са приложими за фирми от всякакъв мащаб. Компаниите, които покажат реална готовност за въвеждането им в отраслите енергетика, медицина и индустрия, получават безвъзмездна подкрепа.
В някои правителствени стратегии вече са планирани икономически и правни стимули за предприятията, въвели принципите на добро корпоративно управление и управление на корупционния риск, предупреждава Калин Славов и дава пример с изискванията за достъп до обществени ресурси, залегнали в Националната антикорупционна стратегия.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново