Балнеологична карта на България разработиха търновски ученици

Публикувано на пт, 17 мар. 2023
403 четения

Учениците от 8, 10, 11 и 12 клас в специалност “Изпълнител на термални процедури” на Хуманитарната гимназия във В. Търново през последния месец се включиха в интердисциплинарен проект “Балнеологията в България”. Той е организиран и реализиран от техните преподаватели Георги Георгиев и Анелия Козлева, като целта му бе възпитаниците им да се запознаят с някои от най-значимите балнеологични центрове в България, със състава и свойствата на минералните им води, с точното им географско положение и значението им за туризма като част от стопанството на страната. При реализирането на проекта бяха използвани интерактивни методи на обучение, като: работа с интернет ресурси, изработване и представяне на презентации за развитие на способностите за търсене, извличане и обобщаване на информация; предметно базиран метод, който позволява усвояване на новите знания чрез практическа работа по разглеждания проблем; използване на популярни електронни платформи за затвърждаване на новите знания по забавен за учениците начин. В резултат на проучването учениците изработиха Балнеологична карта на България, която е поставена в кабинета по “Терапия и рехабилитация” и ще е от полза на настоящите и бъдещите ученици на гимназията, информираха от училището.
Николай ВЕНКОВ, сн. ПХГ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново