Административният съд започва работа

Публикувано на вт, 5 май 2020
397 четения

Административният съд във Велико Търново възобновява своята работа от 14 май. Неговият председател Георги Чемширов вече разпореди да започне насрочване и разглеждане на дела в открити съдебни заседания. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа ще се извършва електронно или по телефон. По изключение, при липса на посочени контакти, книжата ще се изпращат или връчват на хартия. Горното важи и за уведомяването на страните по решените дела. С оглед запазване здравето на гражданите, магистратите и служителите са взети мерки и е създадена специална организация на работа. Дела ще се провеждат през 30 минути само в Зала ? 15. За да се избегне струпване на хора, страните ще изчакват извикване пред сградата на съда или във фоайето на първия етаж. Служителите от информационния център ще обслужват гражданите, като достъпът до деловодството и останалите помещения ще бъде ограничен. Ще продължи извършването на справки по дела само по телефон.

Хигиената и дезинфекцията в съдебната сграда е завишена. Всички магистрати и служители стриктно ще спазват дистанция и утвърдените санитарни мерки за безопасност. За да се избегне напрежение и за обезпечаване на нормална работна среда, гражданите също следва да се съобразяват с препоръчаната дистанция от два метра, както и с носенето на лични предпазни средства на територията на съда.

От Административния съд съобщиха още,  започва поетапно преместване в новата съдебна сграда на ул. „Иван Вазов” ? 1. Строежът е въведен в експлоатация и функционирането му като съдебна палата е обезпечено. Поради необходимостта да се осигури спазването на санитарните мерки за сигурност както за магистратите и служителите, така и за гражданите преместването започва още този месец. Окончателното му приключване ще бъде допълнително оповестено. Всички заседания по касационни дела предстои да се провеждат на новия адрес още от 29 май. Това изрично ще бъде подчертавано в призовките и съобщенията, като в началото ще бъде напомняно на страните и по телефон.

сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново