96% от завършилите ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ продължават образованието си във висши училища

Публикувано на вт, 6 Дек. 2022
558 четения

96 % от възпитаниците на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ във В. Търново, завършили през миналата учебна година, продължават образованието си във висши училища. Випуск 2022 e първият, който в 12 клас има 3 профила – два езикови и един по избор (най-предпочитани са модулите, свързани с история и география). Почти всички са избрали български вузове, а само 9 младежи и девойки са студенти в чужбина. 4-ма от тях са заминали за Нидерландия, двама са в Германия, по един в Австрия, Русия и САЩ. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е предпочетен от 35-ма доскорошни ученици в Профилираната езикова гимназия, а Икономическият университет във Варна от 12. Студенти в УНСС са 11 души, толкова са и в Техническия университет в столицата. Висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще получат 10 златаровци, а в Нов български университет – 8. Предпочетените специалности са в различни сфери, но оформят няколко водещи групи:
– икономика – 25; СТЕМ (наука, технологии, инженерство, математика) – 22; лингвистика – 16; педагогика – 11; право – 9; здравеопазване – 7; военни специалности и национална сигурност – 4; медии и връзки с обществеността – 4 и психология – 3.
Високото ниво на владеене на езици, което дава обучението в Профилираната езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ позволява обучението във висши учебни заведения у нас да се извършва и на чужд език, а общуването по време на лекции и практически занятия да протича с лекота. Запазва се традиционният интерес на младежите и девойките към журналистиката, изкуствата и спорта. Прави впечатление увеличаващият се брой на избралите информационни технологии и технически специалности, посочват от гимназията.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново