600 ученици са напуснали училище

Публикувано на пт, 22 май 2020
587 четения

6615 деца са настанени в детските градини в областта за учебната 2019/2020 г., показват данните от Териториалното статистическо бюро. Малчуганите са с 817 по-малко спрямо предходната учебна година. Средният брой малчугани в една детска градина за областта е 92, като за градовете е значително по-голям (131), а в селата (43). Една група се формира средно от 24 деца, съответно – 26 в градовете и 19 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 600 души, като детските учители са 558 или 93 %.
През 2019 г. в областта са функционирали 72 самостоятелни детски градини, като 40 от тях се намират в градовете и 32 в селата. В сравнение с предходната учебна година те са с 2 по-малко. Най-много са в общините В. Търново – 21, и Г. Оряховица – 11. Местата в детските градини намаляват от 9178 за учебната 2013/2014 г. до 8838 за 2019/2020 г.
Общият брой на учениците в областта през настоящата учебна година е 16 437. Към 1 октомври м. г. учебни занятия на територията на областта се водят в 67 общообразователни училища.
600 ученици са напуснали училище през учебната 2018/2019 г., от които 464 в основното образование. От тях най-голям е относителният дял на заминалите в чужбина 46 %, следван от напусналите по семейни причини – 41 на сто, а на тези, които не желаят, са 6 %.
През 2019 г. основно образование са завършили 1844 ученици, а средно образование – 798.
Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV) е 84 %, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 93 %. Учителите в общообразователните училища през учебната 2019/2020 г. са 1722, като 85 % от тях са жени.
Професионалното образование и обучение в област В. Търново през учебната 2019/2020 г. се осъществява в 15 професионални гимназии, 1 спортно училище и 2 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 5025 и в сравнение с предходната година нараства с 20 души.
В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 4036, за втора степен професионална квалификация – 779, а за първа степен – 126, и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са 84. За миналата учебна година 220 ученици са напуснали професионалното образование.
През 2019 г. средно образование в спортното училище и професионалните гимназии с диплома са завършили 793 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми са придобили 702 учащи. През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища в областта са общо 487, като от тях 87 % работят в гимназиите за придобиване на трета степен професионална квалификация.
Общият брой на студентите в трите висши училища в областта през настоящата учебна година, включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени (“бакалавър”, “магистър” и “доктор”), е 16 167. Преподавателите са 1054, като на основна работа са 76 %.
Докторантите в областта към 31.12.2019 г. са 533 и се увеличават с 3 % спрямо предходната учебна година. Новоприетите докторанти през 2019 г. са 136, от които 23 са чужди граждани. Диплома за придобита образователна и научна степен “доктор” в областта през 2019 г. са получили 117 души.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново