598 ученици в областта са напуснали училище

Публикувано на пт, 24 май 2019
71 четения

598 ученици са напуснали общообразователните училища миналата учебна година във Великотърновска област, отчитат от Териториалното статистическо бюро. От тях 475 са в основното образование. Данните показват, че близо 50 % от отпадналите деца са заминали в чужбина, 42 на сто са напуснали по семейни причини, а 7 % поради нежелание да учат. Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни училища са 815, а в професионалните гимназии – 834 възпитаници. Броят на записаните ученици за 2018/2019 г. в 67-те общообразователни и специални училища е 16 775.
Относителният дял на децата, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 86 %, като най-голям е делът на учещите английски език – 92 %. Преподавателският персонал в школата в областта е 1700 души, като в професията преобладават жените – 84 % от всички учители.
Професионалното образование и обучение в областта се осъществява в 15 професионални гимназии, 1 спортно училище и 2 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение тази учебна година е 5005 души. В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 4059, втора степен – 810, и за първа степен – 42, а в професионалните колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен учащите са 94. През учебната 2017/2018 г. 339 ученици са напуснали професионалното образование.
Общият брой на студентите в трите висши учебни заведения в областта е 17 018, а на преподавателите в тях – 1087, като на основна работа са 82 % от тях. Докторантите са 519, като новоприетите през 2018 г. са 110, от тях 8 са чужди граждани. Диплома за придобита образователна и научна степен “доктор” в областта м. г. са получили 85 души. Общо висшистите в трите образователно-квалификационни степени (“бакалавър”, “магистър” и “доктор”) за м. г. са 6645 души.
Децата, записани в детските градини в областта, е 6547, като техният брой намалява с 885 спрямо 2013/2014 г. В областта функционират 74 самостоятелни детски градини, от които 41 в градовете и 33 в селата. Средно една група се формира от 24 деца. Най-много детски заведения има в общините В. Търново – 22, и Г. Оряховица – 12. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 601 души, отчитат от статистическото бюро.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново