48 % ръст на безработните през април в региона

Публикувано на ср, 20 май 2020
297 четения

3596 лица е общият брой на регистрираните безработни през април в Дирекция “Бюро по труда” – В. Търново. Те са с 1169 души повече спрямо месец март или с 48 % повече. Равнището на безработица за региона през април е 7,5 % при 8,9 на сто за страната. Сравнението на месечна база показва увеличение от 2,4 пункта, а на годишна база ръстът е с 3,8 процентни пункта. В община В. Търново безработицата е 6,4 %, в община Елена – 15,6 %, а в община Златарица – 21,6 на сто.
Входящият поток новорегистрирани безработни през месец април е 1397 лица, като 863 от тях (62 %) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на кризата с COVID-19. Три са най-засегнатите секторd – търговията с 21 %, следван от преработващата промишленост – с 19 %, и хотелиерство и ресторантьорство – с 13 %. Секторът култура, спорт и развлечения е генерирал само 2 % от новите безработни, регистрирани през периода. Завърналите се от чужбина са 23 лица при 16 през април 2019 г.
Ръстът на новорегистрираните безработни през първите седмици след въвеждане на извънредното положение беше овладяно със старта на мярката, въведена с ПМС № 55/30.03.2020 г. за компенсиране на работниците и служителите в предприятия, засегнати от въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19, отчитат от бюрото по труда. С одобрените до момента 92 заявления от работодатели ще се запази заетостта на 832 работници и служители.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 301, като 81 % от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни позиции са заявени в преработващата промишленост (46 %), административните и спомагателни дейности (14 %), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11 %), строителството (7 %) и създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (6 %).
Най-търсените професии през този месец са били работниците в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта. Сред най-търсените професии са шофьори, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, квалифицирани работници за производство на храни, облекло, дървени изделия, продавачи и др.
През април на работа са постъпили 223 безработни. На първичния пазар, въпреки условията на ограничения, са постъпили 179 безработни, като от тях 62 с посредничеството на дирекцията. На субсидирани работни места по мерки, програми и схеми на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на работа са устроени 44 безработни лица. Новите електронни услуги и възможностите за дистанционна комуникация, т.нар. “скоростни канали” за работодатели и търсещи работа, въведени в бюрото по труда от началото на извънредното положение, се очертават като причина за постигнатите резултати. Наетите безработни са постъпили основно в преработващата промишленост, търговията, транспорта и строителството.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново