340 младежи от девет училища в областта участват в проекта “Ученически практики”

Публикувано на вт, 8 окт. 2013
267 четения

340 ученици от осем професионални гимназии и СОУ “Иван Момчилов” в Елена във Великотърновска област имат възможност да стажуват в реална работна среда. Младите хора участват в проекта “Ученически практики” на Министерството на образованието и науката, а техни партньори са 75 фирми от региона. Най-активни в подсигуряването на работни места за своите възпитаници са преподавателите от ПГ по туризъм “Д-р Васил Берон” във Велико Търново. В инициативата участват още ПГ по електроника “А. С. Попов” в старата столица, ПГЕЕ “М. Ломоносов”, ПТГ “Васил Левски” и ПГЛПИ “Атанас Буров” в Горна Оряховица, ДТГ “Д. Хадживасилев”, ПГЛПС и ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” в Свищов.
Тези данни бяха оповестени по време на регионална конференция на учители и наставници, които участват в проекта. Във форума се включиха 45 педагози и представители на фирмите, които са пряко ангажирани в обучението на учениците. Те споделиха своя опит и участваха в дискусии за оптимизиране на ролята на наставниците и наблюдаващите учители. Екипите от двете гимназии по електроника представиха презентации на проведената практика. Всички училища заявиха желанието си да продължат участието си в проекта и да увеличат броя на учениците, провеждащи стаж в реални производствени условия.
Проектът на образователното министерство цели подобряване на качеството на професионалното обучение и образование в българското училище, както и активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии. От инициативата могат да се възползват ученици от професионалните гимназии и от професионалните паралелки на СОУ. Младежите, желаещи да участват в проекта, трябва да са на възраст между 16 и 21 години. Те сключват договор с директора на училището за провеждане на стаж на реално работно място с продължителност 240 часа. По време на стажа си учениците са подпомагани от наставници от съответните фирми. На всички стажанти е направена застраховка “Злополука”. След успешното приключване на стажа на учениците се изплаща стипендия от 300 лв.
Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново