30 ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика проведоха учебна практика в град Брага, Португалия

Публикувано на чт, 9 май 2019
775 четения

През месец април 2019 г. 30 ученици от X, XI и XII клас от специалностите „Банково  дело”,  „Икономическа  информатика”,  „Оперативно счетоводство”и  „Бизнес администрация”на Старопрестолна професионална гимназия по икономика проведоха своята учебна практика в град Брага, Португалия. Това беше вторият етап на проект „МОБИЛНОСТТА И ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ- КЛЮЧ КЪМ ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ по  Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”. Той имаше за цел надграждане и подобряване на  ключови професионални знания и умения на учителите и учениците, подготвяне на  човешки ресурси  с квалификация, съответстваща както на нуждите на националната икономика, така и на европейския пазар на труда чрез провеждането на обучение и  практика в интеркултурна среда. Финансирането  е  осигурено  от  Европейската  комисия  и  е  в размер на 116,578 €.

Партньор  по  проекта  е  Braga Mobility Open- организация, чиято дейност е насочена  както към реализиране  на трансгранична мобилност, така и към осигуряване на образователни услуги.

Целта  на  проекта  е  чрез  работа  във  фирмен  офис  запознаване с европейските практики в областта на ИКТ, счетоводството, управлението, предприемачеството,  данъчното и трудовото законодателство и социалното осигуряване в ЕС, към   трансформиране  икономическите  знания на участниците   в  икономическо  поведение, към постигане на прагматичност в подготовката на учениците, към формиране на умения за практическо решаване на задачи  в професионален и личен план , към повишаване нивото на   чуждоезиковата  и  компютърна  подготовка на учениците,  към развиване на умения за правене на информиран кариерен избор и визия за перспективите на  професионалното  израстване.

За пръв път учениците  получиха възможност да повишат нивото на езиковата си подготовка чрез използване на OLS/ онлайн езикова подготовка по програма Еразъм +/. Това е чудесна възможност за тестване и усъвършенстване на езиковите знания и умения. Учениците, които са провели учебната си практика в чужбина ще получат документ ECVET.Това е европейски инструмент, който позволява документирането на придобити в чужбина знания, умения и компетентности . Системата има за цел да улесни признаването и натрупването на умения, свързани с работата и на знания, придобити по време на престой в друга страна. ECVET цели също така по-добра съвместимост между различните системи на професионално образование и обучение в Европа и не на последно място има за цел да даде на хората по-голям контрол над тяхното професионално образование и обучение, както и да направи придвижването в различни страни и учебни среди по-привлекателно..

Старопрестолна професионална гимназия по икономика гледа на работата по проекти като на инвестиция в професионалното и личностно развитие на всички участници. Учениците, включени в мобилността имаха  възможност да тестват своя професионален избор. Реализирането на този проект е пореден успех за гимназията  и показва нейния капацитет да работи за подобряване  качеството на професионално образование и обучение.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново