24 % от населението в областта е над 65 г.

Публикувано на вт, 30 Апр. 2019
104 четения

Продължава процесът на остаряване на населението във Великотърновска област, показват данните на Териториалното статистическо бюро. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 55 435 или 24 % от населението на областта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените, над 65 г. е 27 %, а на мъжете – 20 на сто. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. Най-сериозно застаряване има в община Стражица, където лицата над 65 г. са 31 % от населението, следвана от П. Тръмбеш – 30 на сто, и Павликени – 29 %. Най-нисък е делът на възрастното население в общините В. Търново – 20 % и Стражица – 22 на сто. Остаряването на населението води до повишаване на средната възраст, която е 44.8 г. в края на 2018 г., като в селата е по-висока от тази в градовете.
Kъм 31.12.2018 г. населението на Великотърновска област е 235 708 души или 3 % на България. Това нарежда региона на девето място по брой на населението в страната. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 3424 души. Мъжете са 113 916 (48 %), а жените – 121 792 (52 %), като броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 г. включително.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново